جزییات برگزاری آزمون ورود به حرفه مهندسان رشته معماری در خوزستان

پیمان رحمتی در گفت و گو با ایسنا در خصوص برگزاری آزمون ورود به حرفه مهندسان رشته معماری (طراحی) اظهار کرد: وزارت راه و شهرسازی در اجرای مواد ۵،۱۱، ۲۱و ۲۸ آئین نامه اجرائی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، نسبت به برگزاری آزمون‌های ورود به حرفه مهندسان در رشته معماری (طراحی) در آذرماه ۱۴۰۲ در پایه سه به طور هماهنگ در خوزستان و همزمان در سراسر کشور اقدام می‌کند.

وی گفت: نتایج این آزمون‌ها از طریق وب سایت دفتر مقررات ملی ساختمان وزارت راه و شهرسازی و سامانه آزمون‌ها به نشانی www. INBR. IR اطلاع‌رسانی خواهد شد.

ایسنا/خوزستان رییس اداره نظام مهندسی و مقررات ملی ساختمان اداره کل راه و شهرسازی خوزستان گفت: آزمون ورود به حرفه مهندسان رشته معماری (طراحی) آذرماه در خوزستان و همزمان با سراسر کشور با حضور داوطلبان برگزار می‌شود.

جزییات برگزاری آزمون ورود به حرفه مهندسان رشته معماری در خوزستان

رییس اداره نظام مهندسی و مقررات ملی ساختمان اداره کل راه و شهرسازی خوزستان یادآور شد: پس از برگزاری آزمون و تصحیح اوراق، شرکت خدمات آموزش سازمان سنجش آموزش کشور نسبت به انتشار نتایج اقدام خواهد کرد. در این مرحله داوطلبان حق دارند به نتیجه آزمون خود اعتراض کنند و این اعتراضات همگی از سوی دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان بازنگری می‌شود و در صورت هرگونه تغییر، نتایج آن بر روی کارنامه داوطلبان اعمال خواهد شد.

رحمتی در خصوص تاریخ ثبت نام و برگزاری آزمون گفت: آزمون رشته معماری (طراحی) به منظور اخذ پروانه اشتغال به کار در روز جمعه ( ۱۷ آذرماه) سال جاری به طور همزمان در سراسر کشور در خوزستان برگزار می‌شود.

  مقاله تحلیلی: تاریخچه مهندسی سازه 808 شبکه اجتماعی مهندسان | road-housing

انتهای پیام

منبع: https://www.isna.ir/news/1402091309114/%D8%AC%D8%B2%DB%8C%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D8%AD%D8%B1%D9%81%D9%87-%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D8%B2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86

وی افزود: مطابق با ماده ۷ آئین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان صرفا مدارک مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به منظور صدور پروانه اشتغال به کار مورد تایید هستند و همچنین مطابق ماده۶ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان رشته معماری جزء رشته‌های اصلی است.