جزییات توافق ایران و افغانستان برای راه‌اندازی مجدد راه‌آهن خواف- هرات


تهران- مجله خبری راه و ساختمان- مجری راه‌آهن خواف- هرات گفت: با توافق میان افغانستان و ایران، به منظور راه‌اندازی مجدد خط ریلی خواف- هرات اداره کل خط آهن دولتی افغانستان مسئول عملیات ترمیم خسارت‌های وارده به محور و ایستگاه «روزنک» است که در صورت تایید اقدامات از سوی ایران، عملیات تکمیلی ظرف مدت ۶ ماه از سوی ایران انجام می‌شود.منبع