جمعیت بافت‌های ناکارآمد شهری کشور به ۲۰ میلیون نفر رسیده است


جیرفت- مجله خبری راه و ساختمان- مدیرکل حقوقی و قراردادهای شرکت بازآفرینی شهری گفت: ۳۳ درصد جمعیت کشور در بافت‌های فرسوده و ناکارآمد زندگی می کنند که حدود ۲۰ میلیون نفر را شامل می شود.منبع