جوابیه شرکت رجا به گزارش ایرنا در مورد مشکلات مهمانداران قطار

جوابیه شرکت رجا به گزارش ایرنا در مورد مشکلات مهمانداران قطار
تهران – مجله خبری راه و ساختمان – روابط عمومی شرکت رجا در پاسخ به گزارش مجله خبری راه و ساختمان در مورد مشکلات مهمانداران قطار، جوابیه‌ای صادر کرد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85296377/%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%A8%DB%8C%D9%87-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%B1%D8%AC%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D9%86%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%87%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B1

  شاخص آسفالت راه روستایی در کردستان ۷۲ درصد است