حدود ۲ هزار وانت بار در زنجان کارت هوشمند دریافت کردند

حدود ۲ هزار وانت بار در زنجان کارت هوشمند دریافت کردند
زنجان – مجله خبری راه و ساختمان – رییس اداره کالای اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان زنجان گفت: با توجه به واگذاری وظیفه سامان‌ دهی وانت‌های حمل بار به راهداری، تاکنون برای حدود ۲ هزار وانت‌ در استان کارت هوشمند صادر شده است.

منبع: https://www.irna.ir/news/85229768/%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF-%DB%B2-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%B2%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D9%87%D9%88%D8%B4%D9%85%D9%86%D8%AF-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%D8%AF

  دریچه سقفی ویرگول