حذف واسطه‌ها از صنعت گردشگری کیش ضروری است

حذف واسطه‌ها از صنعت گردشگری کیش ضروری است
کیش – مجله خبری راه و ساختمان – مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش با تاکید بر ضرورت حذف واسطه‌ها از صنعت گردشگری این جزیره گفت: با تحقق این مهم، تور اپراتورها و چارتر کنندگانی که حلقه اصلی صنعت گردشگری هستند به تعادل خواهند رسید.

منبع: https://www.irna.ir/news/85195356/%D8%AD%D8%B0%D9%81-%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%B7%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%DB%8C%D8%B4-%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA