حرکت نخستین قطار باری ترکیه از مسیر ریلی ایران به افغانستان

به گفته میرشفیع این خط ریلی برای تجارت ایران و افغانستان راهبردی است و سالانه ظرفیت جابه‌جایی ۵ میلیون تن کالا و یک میلیون مسافر را میان دو کشور ایجاد می‌کند.

مشاور وزیر راه و شهرسازی در امور زیربنایی گفت: اولین قطار باری از طریق راه‌آهن خواف – هرات به مقصد افغانستان حرکت کرد.

مشاور و نماینده وزیر راه و شهرسازی در امور زیربنایی، طرح راه آهن خواف – هرات را موجب اتصال ریلی ایران و افغانستان دانست و گفت: این خط ریلی تکمیل کننده مسیری ۲۰۰۰  کیلومتری در کریدور ریلی شرق به غرب جهان از چین، افغانستان و ایران به اروپا است و افغانستان را که کشوری محصور در خشکی و بدون دسترسی به آب‌های آزاد جهان است، به شبکه ریلی ایران و بنادر جنوبی کشورمان متصل کرده و از مسیری امن برای ارتباط با اروپا برخوردار می‌کند.

به گزارش ایسنا، سیدحسین میرشفیع مشاور و نماینده وزیر راه و شهرسازی در امور زیربنایی با اعلام حرکت اولین قطار باری در مسیر ریلی خواف – هرات اظهار کرد: نخستین محموله از طریق راه آهن کشور ایران به مقصد ایستگاه روزنک ولایت هرات انتقال یافت.

انتهای پیام

منبع: https://www.isna.ir/news/1402042214339/%D8%AD%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%86-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B3%DB%8C%D8%B1-%D8%B1%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86

بنا بر اعلام وزرات راه و شهرسازی، وی با اشاره به قرارداد همکاری میان ایران و افغانستان گفت: مقرر شده است کنسرسیوم توسعه ریلی افغانستان نواقص قطعه سوم خواف – هرات را طی ۶ ماه برطرف و ظرفیت خط را به حداکثر برساند.

وی افزود: همچنین بر اساس توافق همکاری مشترک اداره خط آهن افغانستان و کنسرسیوم توسعه ریلی افغانستان، دو طرف بر اهمیت احداث کریدور ریلی چین – افغانستان – ایران توافق دارند و پیگیری‌های لازم از سوی دو کشور برای جلب سرمایه‌گذاری و مشارکت کشور چین انجام می شود.

  محدودیت ترافیکی در جاده چالوس لغو شد
مشاور وزیر راه و شهرسازی در امور زیربنایی بیان کرد: قطعه ۴ به این راه آهن نیز توسط کنسرسیوم ریلی احداث خواهد شد و در مورد نحوه تامین هزینه توافق شد.

حرکت نخستین قطار باری ترکیه از مسیر ریلی ایران به افغانستان