حمایت مجمع نمایندگان فارس از سکانداری بذرپاش در وزارت راه و شهرسازی


شیراز-مجله خبری راه و ساختمان-مجمع نمایندگان استان فارس در مجلس شورای اسلامی در بیانیه ای حمایت خود را از گزینه پیشنهادی رئیس جمهور برای تصدی وزارت راه و شهرسازی اعلام کرد.منبع
  ۷۰۰ هزار میلیارد ریال زمین رایگان در کل کشور به مردم واگذار شده است