حمایت پژوهشگاه هواشناسی از شرکت‌های دانش‌بنیان، استارتاپ‌ها و پایان‌نامه‌های دانشجویی

حمایت پژوهشگاه هواشناسی از شرکت‌های دانش‌بنیان، استارتاپ‌ها و پایان‌نامه‌های دانشجویی
تهران- مجله خبری راه و ساختمان- رئیس پژوهشگاه هواشناسی و علوم جو کشور از حمایت این پژوهشگاه از شرکت‌های دانش‌بنیان، استارتاپ‌ها و پایان‌نامه‌های تحصیلی دانشجویان سراسر کشور با موضوع پیش‌بینی‌های کوتاه مدت هواشناسی، مدل‌های عددی و کاربرد هوش مصنوعی در هواشناسی خبر داد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85406755/%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A7%D9%BE-%D9%87%D8%A7-%D9%88

  پروژه های معماری معاصر ایران معماری معاصر ایران | road-housing