حمل یکسره کالای ترانزیتی با ناوگان خارجی از مرزهای خراسان رضوی به ترکمنستان اجرایی شد

حمل یکسره کالای ترانزیتی با ناوگان خارجی از مرزهای خراسان رضوی به ترکمنستان اجرایی شد
مشهد-مجله خبری راه و ساختمان- رییس اداره ترانزیت راهداری و حمل و نقل جاده ای خراسان رضوی گفت: حمل یکسره بار ترانزیتی ناوگان خارجی از مرزهای سرخس و لطف آباد این استان از چند روز گذشته آغاز شده است و در حال حاضر فرایند تبادل یدک و یا ترانشیپمنت برای ناوگان ترانزیتی خارجی انجام نمی شود.

منبع: https://www.irna.ir/news/85236433/%D8%AD%D9%85%D9%84-%DB%8C%DA%A9%D8%B3%D8%B1%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B2%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D9%86%D8%A7%D9%88%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B1%D8%B2%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%B6%D9%88%DB%8C