خریداری و ورود ۱۵ فروند کشتی/ ساخت ۴ فروند کشتی توسط بخش خصوصی

خریداری و ورود ۱۵ فروند کشتی/ ساخت ۴ فروند کشتی توسط بخش خصوصی
تهران- مجله خبری راه و ساختمان- مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی با اشاره به تجهیز و نوسازی ناوگان دریایی از خریداری و ورود ۱۵ فروند کشتی توسط سرمایه گذاران بخش ایرانی در دریای خزر و ساخت ۴ فروند کشتی توسط بخش خصوصی داخلی خبر داد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85130315/%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF-%DB%B1%DB%B5-%D9%81%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF-%DA%A9%D8%B4%D8%AA%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%DB%B4-%D9%81%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF-%DA%A9%D8%B4%D8%AA%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5%DB%8C