خسارت ۲ هزار میلیارد تومانی سیل به راه‌های سیستان و بلوچستان

خسارت ۲ هزار میلیارد تومانی سیل به راه‌های سیستان و بلوچستان
تهران – مجله خبری راه و ساختمان – رئیس سازمان راهداری از برآورد آسیب بیش از ۲ هزار میلیارد تومانی به محورهای روستایی و راه‌های اصلی استان سیستان و بلوچستان در پی بارش‌های اخیر این استان خبر داد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85412145/%D8%AE%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%DB%B2-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D9%84-%D8%A8%D9%87-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%A8%D9%84%D9%88%DA%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86

  علیپور: به وضعیت مسکن معلمان توجه شود