خضریان: هیچ دستگاهی حق دریافت اطلاعات اقامتی از مردم را ندارد

خضریان: هیچ دستگاهی حق دریافت اطلاعات اقامتی از مردم را ندارد
تهران – مجله خبری راه و ساختمان – سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی گفت: خوداظهاری وضعیت اقامت از سوی مردم باید تنها در سامانه املاک و اسکان ثبت شود و هیچ دستگاهی حق دریافت اطلاعات اقامتی از مردم را ندارد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85140222/%D8%AE%D8%B6%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%87%DB%8C%DA%86-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%AD%D9%82-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%82%D8%A7%D9%85%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%B1%D8%A7-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AFمنبع: https://www.irna.ir/news/85140222/%D8%AE%D8%B6%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%87%DB%8C%DA%86-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%AD%D9%82-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%82%D8%A7%D9%85%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%B1%D8%A7-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF