خطوط ۴۰ ساله بازسازی نشده در راه آهن داریم/ صنعت ریلی با سیلی صورت را سرخ نگه داشته است

خطوط ۴۰ ساله بازسازی نشده در راه آهن داریم/ صنعت ریلی با سیلی صورت را سرخ نگه داشته است
تهران- مجله خبری راه و ساختمان- مدیرعامل شرکت راه آهن از عدم پرداخت ۷ هزار و ۷۵۰ میلیارد تومان بودجه راه آهن از سوی سازمان برنامه و بودجه دولت قبل خبر داد و گفت: تحت تاثر این عقب ماندگی مالی هم اکنون خطوط ۴۰ ساله ایست که بازسازی نشده و دچار عقب ماندگی جدی در بازسازی و بهسازی خطوط هستیم و صنعت ریلی با سیلی صورت را سرخ نگه داشته است.

منبع: https://www.irna.ir/news/85192836/%D8%AE%D8%B7%D9%88%D8%B7-%DB%B4%DB%B0-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%86%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A2%D9%87%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D8%B1%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%B3%DB%8C%D9%84%DB%8Cمنبع: https://www.irna.ir/news/85192836/%D8%AE%D8%B7%D9%88%D8%B7-%DB%B4%DB%B0-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%86%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A2%D9%87%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D8%B1%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%B3%DB%8C%D9%84%DB%8C