خلیج فارس از ظهر امروز مواج می‌شود

خلیج فارس از ظهر امروز مواج می‌شود
تهران- مجله خبری راه و ساختمان- سازمان هواشناسی کشور از افزایش سرعت وزش باد ارتفاع موج در خلیج فارس تا پایان هفته خبر داد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85317733/%D8%AE%D9%84%DB%8C%D8%AC-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D8%A7%D8%B2-%D8%B8%D9%87%D8%B1-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AFمنبع: https://www.irna.ir/news/85317733/%D8%AE%D9%84%DB%8C%D8%AC-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D8%A7%D8%B2-%D8%B8%D9%87%D8%B1-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF