خودروی ایرانی به ناوگان تاکسی مسکو پیوست

خودروی ایرانی به ناوگان تاکسی مسکو پیوست
مسکو- مجله خبری راه و ساختمان- مدیر مطالعات و برنامه‌ریزی بازارهای صادراتی شرکت ایران‌خودرو گفت: ۱۲ دستگاه خودروی ایرانی «تارا» به صورت آزمایشی به ناوگان حمل و نقل شهری و تاکسی شهر مسکو پایتخت روسیه افزوده شد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85209159/%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%86%D8%A7%D9%88%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%A7%DA%A9%D8%B3%DB%8C-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%88-%D9%BE%DB%8C%D9%88%D8%B3%D8%AAمنبع: https://www.irna.ir/news/85209159/%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%86%D8%A7%D9%88%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%A7%DA%A9%D8%B3%DB%8C-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%88-%D9%BE%DB%8C%D9%88%D8%B3%D8%AA