خیزش گرد و خاک در برخی مناطق کشور/دمای تهران ۳۸ درجه سانتی‌گراد

خیزش گرد و خاک در برخی مناطق کشور/دمای تهران ۳۸ درجه سانتی‌گراد
تهران – مجله خبری راه و ساختمان – کارشناس سازمان هواشناسی با بیان اینکه بیشینه دمای تهران ۳۸ درجه سانتنی‌گراد است، گفت: خیزش گرد و خاک در شمال شرق، شرق، جنوب شرق، مرکز و دامنه‌های جنوبی البرز سبب خیزش گرد و خاک و کاهش دید و کیفیت هوا خواهد شد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85155030/%D8%AE%DB%8C%D8%B2%D8%B4-%DA%AF%D8%B1%D8%AF-%D9%88-%D8%AE%D8%A7%DA%A9-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%AE%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D9%85%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DB%B3%DB%B8-%D8%AF%D8%B1%D8%AC%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%AA%DB%8C-%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AF