درج «روز ملی مشاغل خانگی» در تقویم اصناف، حرفه‌ها و مشاغل کشور

به گفته همتیان،این اقدام در راستای بند ۴ مصوبات نشست مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۳۰  ستاد ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی و به استناد ماده واحده «تقویم اصناف، حرفه‌ها و مشاغل کشور (مصوب نشست  ۸۸۱ مورخ  ۱۴۰۲/۰۲/۰۲ شورای عالی انقلاب فرهنگی)» و تصمیم نشست ۸۲۰ مورخ  ۱۴۰۳/۰۲/۲۵ شورای فرهنگ عمومی کشور است.

رییس دبیرخانه ستاد ساماندهی حمایت از مشاغل خانگی از درج «روز ملی مشاغل خانگی و تولید خانه محور» در تقویم اصناف، حرفه‌ها و مشاغل کشور خبر داد.

وی تصریح کرد: در راستای گفتمان‌سازی عمومی مشاغل خانگی، دبیرخانه ستاد ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی با هماهنگی دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی نسبت به نامگذاری روز ملی مشاغل خانگی و درج در تقویم اصناف، حرفه­ ها و مشاغل کشور اقدام کرد.

انتهای پیام

منبع: https://www.isna.ir/news/1403032718522/%D8%AF%D8%B1%D8%AC-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%BA%D9%84-%D8%AE%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%82%D9%88%DB%8C%D9%85-%D8%A7%D8%B5%D9%86%D8%A7%D9%81-%D8%AD%D8%B1%D9%81%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%BA%D9%84-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1

به گزارش ایسنا، «آزیتا همتیان» از مصوب شدن روز ۲۲ اردیبهشت به عنوان «روز مشاغل خانگی و تولید خانواده محور» در تقویم ملی کشور خبر داد.

درج «روز ملی مشاغل خانگی» در تقویم اصناف، حرفه‌ها و مشاغل کشور

رییس دبیرخانه ستاد ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی هدف از این اقدام را فرهنگ‌سازی،گفتمان‌سازی، تشویق و هدایت متقاضیان به سمت کسب و کارهای خانگی عنوان و بر لزوم پر رنگ کردن نقش مشاغل خانگی به عنوان یکی از مولفه‌های مهم سیاستگذاری در ایجاد اشتغال دولت سیزدهم تاکید کرد.

  توسعه مسکن به شکل افقی موجب کاهش هزینه خانوارها می‌شود