درخواست برای طلب پیمانکاران راه و خالی بودن ۹۰ درصد چارت فرودگاه‌های کرمان

درخواست برای طلب پیمانکاران راه و خالی بودن ۹۰ درصد چارت فرودگاه‌های کرمان
جیرفت- مجله خبری راه و ساختمان- مسئولان زیرمجموعه وزارت راه و شهرسازی در استان کرمان در حضور معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی این وزارتخانه به بیان مشکلات و خواسته ها پرداختند؛ از مطالبات به جا مانده پیمانکاران در حوزه راهداری جنوب کرمان تا خالی بودن ۹۰ درصد چارت اداری فرودگاه های استان از جمله موضوعات مطرح شده بود.

منبع: https://www.irna.ir/news/85226895/%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B7%D9%84%D8%A8-%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D9%88-%D8%AE%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D9%86-%DB%B9%DB%B0-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%DA%86%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C

  ترافیک نیمه‌سنگین در آزادراه قزوین- کرج- تهران