دستور رئیس‌جمهور برای استفاده از اراضی بلاتکلیف استان‌ها در ساخت‌ مسکن

دستور رئیس‌جمهور برای استفاده از اراضی بلاتکلیف استان‌ها در ساخت‌ مسکن
تهران- مجله خبری راه و ساختمان- رئیس جمهور با تأکید بر ساماندهی بازار مسکن و اجاره‌بها برای جلوگیری از قیمت‌سازی در این حوزه، استانداران را مکلف کرد تمهیداتی بیاندیشند تا اراضی بلاتکلیف در ۱۰ سال گذشته، با ارائه تسهیلات و مشوق‌های لازم به ظرفیت ساخت‌وسازهای مسکن کشور اضافه شوند.

منبع: https://www.irna.ir/news/85136035/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%B6%DB%8C-%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%AA%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%81-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AAمنبع: https://www.irna.ir/news/85136035/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%B6%DB%8C-%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%AA%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%81-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA