دلال و بنگاه‌ها قیمت مسکن را بالا می‌برد/ ۳۰ درصد بنگاه‌های املاک مجوز ندارند

دلال و بنگاه‌ها قیمت مسکن را بالا می‌برد/ ۳۰ درصد بنگاه‌های املاک مجوز ندارند
تهران- مجله خبری راه و ساختمان- معاون نظارت و بازرسی سازمان تعزیرات حکومتی با بیان اینکه از ۵۸۰۰ بازرسی از مشاوران املاک مشخص شد ۳۰ درصد آنها پروانه فعالیت نداشته‌اند، گفت: تعداد مشاوران املاک بدون پروانه خیلی زیاد است و تعداد زیاد دیگری هم پروانه خود را تمدید نکرده‌اند که این دو دسته به اماکن و تعزیرات معرفی شدند.

منبع: https://www.irna.ir/news/85228477/%D8%AF%D9%84%D8%A7%D9%84-%D9%88-%D8%A8%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7-%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%AF-%DB%B3%DB%B0-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%A8%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A7%DA%A9منبع: https://www.irna.ir/news/85228477/%D8%AF%D9%84%D8%A7%D9%84-%D9%88-%D8%A8%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7-%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%AF-%DB%B3%DB%B0-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%A8%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A7%DA%A9