دلخوش: هم قیر قاچاق می‌شود هم گوسفند/قالیباف: به عملکرد هیات نظارت انتقاد دارم

دلخوش: هم قیر قاچاق می‌شود هم گوسفند/قالیباف: به عملکرد هیات نظارت انتقاد دارم
تهران – مجله خبری راه و ساختمان – رییس مجلس شورای اسلامی در پی تذکر تعدادی از نمایندگان در اعتراض به عملکرد هیات عالی نظارت در رد مصوبات مجلس در مورد قیر رایگان، ایجاد مناطق آزاد جدید، گفت: هیات عالی نظارت در هنگام بررسی، دقت لازم را ندارند، من هم خودم انتقاد را دارم.

منبع: https://www.irna.ir/news/85225260/%D8%AF%D9%84%D8%AE%D9%88%D8%B4-%D9%87%D9%85-%D9%82%DB%8C%D8%B1-%D9%82%D8%A7%DA%86%D8%A7%D9%82-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF-%D9%87%D9%85-%DA%AF%D9%88%D8%B3%D9%81%D9%86%D8%AF-%D9%82%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D9%81-%D8%A8%D9%87-%D8%B9%D9%85%D9%84%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D9%87%DB%8C%D8%A7%D8%AAمنبع: https://www.irna.ir/news/85225260/%D8%AF%D9%84%D8%AE%D9%88%D8%B4-%D9%87%D9%85-%D9%82%DB%8C%D8%B1-%D9%82%D8%A7%DA%86%D8%A7%D9%82-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF-%D9%87%D9%85-%DA%AF%D9%88%D8%B3%D9%81%D9%86%D8%AF-%D9%82%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D9%81-%D8%A8%D9%87-%D8%B9%D9%85%D9%84%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D9%87%DB%8C%D8%A7%D8%AA