دلیل پیغامِ تکمیل ظرفیت پروازهای اربعین چیست؟

دلیل پیغامِ تکمیل ظرفیت پروازهای اربعین چیست؟
تهران – مجله خبری راه و ساختمان – سخنگوی ایران ایر با بیان اینکه عرضه بلیت‌های اربعین روزانه است، گفت: پیغامِ تکمیل ظرفیت پروازهای اربعین به معنای تمام شدن بلیت نیست، اگر بخواهیم یکجا همه بلیت‌ها را عرضه کنیم سایت از دسترس خارج می‌شود.

منبع: https://www.irna.ir/news/85202451/%D8%AF%D9%84%DB%8C%D9%84-%D9%BE%DB%8C%D8%BA%D8%A7%D9%85-%D8%AA%DA%A9%D9%85%DB%8C%D9%84-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B9%DB%8C%D9%86-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AAمنبع: https://www.irna.ir/news/85202451/%D8%AF%D9%84%DB%8C%D9%84-%D9%BE%DB%8C%D8%BA%D8%A7%D9%85-%D8%AA%DA%A9%D9%85%DB%8C%D9%84-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B9%DB%8C%D9%86-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA