دمای هوا در مهران به ۴۹ درجه رسید

 دمای هوا در مهران به ۴۹ درجه رسید
تهران- مجله خبری راه و ساختمان- سازمان هواشناسی اعلام کرد: امروز (سه‌شنبه) بیشینه دمای هوا در ایستگاه هواشناسی مهران در استان ایلام به ۴۹ درجه سلسیوس رسید و گرم‌ترین شهر کشور شد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85221358/%D8%AF%D9%85%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D9%88%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%DB%B4%DB%B9-%D8%AF%D8%B1%D8%AC%D9%87-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AFمنبع: https://www.irna.ir/news/85221358/%D8%AF%D9%85%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D9%88%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%DB%B4%DB%B9-%D8%AF%D8%B1%D8%AC%D9%87-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF