دولت سه هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال برای جاده‌های گالیکش هزینه کرد

دولت سه هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال برای جاده‌های گالیکش هزینه کرد
گنبدکاووس – مجله خبری راه و ساختمان – فرماندار گالیکش درشرق استان گلستان گفت: طی ۲ سال گذشته دولت سیزدهم اعتبارات و اقدامات خوبی برای تکمیل زیرساخت‌های جاده‌ای این شهرستان به‌خصوص بهسازی و تعریض بزرگراه مینودشت- گالیکش- جنگل گلستان انجام داده که برآورد ریالی این اقدامات افزون بر سه هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال است.

منبع: https://www.irna.ir/news/85232318/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%B3%D9%87-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%DB%B5%DB%B0%DB%B0-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%AF%D8%A7%D9%84%DB%8C%DA%A9%D8%B4-%D9%87%D8%B2%DB%8C%D9%86%D9%87-%DA%A9%D8%B1%D8%AF

  معرفی و دانلود PDF کتاب راهسازی به زبان ساده