دولت سیزدهم برای جاده معلمان و بیمارستان دامغان چه اعتباری درنظرگرفت؟

دولت سیزدهم برای جاده معلمان و بیمارستان دامغان چه اعتباری درنظرگرفت؟
سمنان – مجله خبری راه و ساختمان – معاون رییس‌جمهور و رییس سازمان برنامه و بودجه گفت: تخصیص اعتبار ساخت بیمارستان دامغان، تامین اعتبارات لازم برای تکمیل جاده معلمان- دامغان و بهره‌برداری از حدود ۶۰ کیلومتر راه دامغان- گلوگاه (در مسیر مازندران) اولویت‌های مهم دولت سیزدهم برای توسعه شهرستان دامغان است که در سال جاری پیگیری می‌شود.

منبع: https://www.irna.ir/news/85449157/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%B3%DB%8C%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%BA%D8%A7%D9%86-%DA%86%D9%87-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D9%86%D8%B8%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA

  ۱۸۲ هکتار زمین در شاهرود و میامی برای اجرای طرح نهضت ملی مسکن تامین شد