دولت سیزدهم راه تهران به کربلا را کوتاه می‌کند

دولت سیزدهم راه تهران به کربلا را کوتاه می‌کند
تهران- مجله خبری راه و ساختمان- در پی انجام مذاکرات خارجی برای پیشبرد طرح‌های حمل‌و نقلی، روند احداث راه‌آهن شلمچه- بصره در مدت ۲ سال آغاز شد که با اتصال ریل ایران به عراق، مردم از مبدأ تهران، قم و مشهد به‌طور مستقیم تا کربلای معلی جابه‌جا می‌شوند و همزمان امکان سفر ریلی زائران عراقی به مشهد نیز فراهم می‌شود.

منبع: https://www.irna.ir/news/85219615/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%B3%DB%8C%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%B1%D8%A8%D9%84%D8%A7-%D8%B1%D8%A7-%DA%A9%D9%88%D8%AA%D8%A7%D9%87-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF

  در پهنه‌های دارای فرونشست پروژه اجرا نمی‌شود