دولت قبل پول پرداختی مردم برای ۲۴۰ هزار مسکن مهر را کجا هزینه کرد؟

دولت قبل پول پرداختی مردم برای ۲۴۰ هزار مسکن مهر را کجا هزینه کرد؟
تهران- مجله خبری راه و ساختمان- آیت الله رییسی شب گذشته از خبر مهمی پرده برداشت؛ اینکه در دولت روحانی پول ۲۴۰ هزار واحد مسکن مهر از مردم گرفته شد اما در جای دیگری هزینه شد. یعنی دولت قبل نه تنها ریالی از بودجه برای کمک به تامین مسکن مردم هزینه نشد، بلکه پول خود مردم را هم صرف تامین مسکن نکرد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85147079/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D9%82%D8%A8%D9%84-%D9%BE%D9%88%D9%84-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA%DB%8C-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DB%B2%DB%B4%DB%B0-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%D9%85%D9%87%D8%B1-%D8%B1%D8%A7-%DA%A9%D8%AC%D8%A7-%D9%87%D8%B2%DB%8C%D9%86%D9%87

  ترافیک سنگین در محور چالوس و تردد روان در هراز