دو روی سکه برف در کردستان


سنندج- مجله خبری راه و ساختمان- بارش برف عصر دیروز کم بود و رفته رفته کمتر شد، صبح امروز اما ۳۳ سانتی متر برف روی زمین سنندج نشست.منبع
  استاندار کرمانشاه از ۲ پروژه مسکن ملی شهرستان جوانرود سرکشی کرد