رئیس‌جمهور: افزایش تولید مسکن به تحقق جهش تولید کمک می‌کند

رئیس‌جمهور: افزایش تولید مسکن به تحقق جهش تولید کمک می‌کند
تهران- مجله خبری راه و ساختمان- رئیس‌جمهور افزایش تولید مسکن را از مولفه‌های مهم تحقق شعار سال، یعنی رونق و جهش تولید دانست و از همه مدیران و استان‌ها خواست تحقق طرح نهضت ملی مسکن را تا حصول نتیجه قطعی به صورت مجدانه و مجاهدانه پیگیری کنند …

منبع: https://www.irna.ir/news/85445787/%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%82-%D8%AC%D9%87%D8%B4-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%D9%85%DA%A9-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF

  رَمِشکِ محروم در جنوب کرمان و پیشگامی مدیران فرهنگی