رئیس جمهور از طرح یکهزار و ۴۶۰ واحدی نهضت ملی مسکن در پرند بازدید کرد


رباط کریم – مجله خبری راه و ساختمان – آیت الله دکتر سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور و هیات همراه از طرح یکهزار و ۴۶۰ واحدی طرح نهضت ملی مسکن شهر پرند بازدید کرد.منبع
  ۱۹۰ هزار میلیارد ریال برای تکمیل کریدور شمال – جنوب و آبرسانی به بیجار نیاز است