رئیس جمهور دستور عملیات ساخت قطعه سوم آزادراه تهران -شمال را صادر کرد

رئیس جمهور دستور عملیات ساخت قطعه سوم آزادراه تهران -شمال را صادر کرد
نوشهر- مجله خبری راه و ساختمان- رئیس جمهوربا کلنگ زنی قطعه سوم آزادراه تهران – شمال واقع در حوزه استحفاظی مازندران در روز پنجشنبه به یکی از مطالبات دیرینه اهالی، مسافران و گردشگران و کاربران جاده ای این محور آزادراهی کشور پاسخ داد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85161096/%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%82%D8%B7%D8%B9%D9%87-%D8%B3%D9%88%D9%85-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%B1%D8%A7

  خریدار ضایعات فلزی در تهران