رئیس سازمان برنامه و بودجه: قانون جذب سرمایه در ساخت بزرگراه ها نیاز به بازنگری دارد

رئیس سازمان برنامه و بودجه: قانون جذب سرمایه در ساخت بزرگراه ها نیاز به بازنگری دارد
مشهد-مجله خبری راه و ساختمان- معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور گفت: قانون جذب سرمایه های خصوصی در ساخت بزرگراه ها که بیش از ۴۰ سال از قدمت آن می گذرد برای تکمیل ساخت های راه های جدید در کشور به بازنگری نیاز دارد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85242400/%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%88-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%AC%D8%B0%D8%A8-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%87