رئیس سازمان نقشه‌برداری با معاون دبیرکل سازمان ملل متحد دیدار کرد

رئیس سازمان نقشه‌برداری با معاون دبیرکل سازمان ملل متحد دیدار کرد
تهران- مجله خبری راه و ساختمان- رئیس سازمان نقشه‌برداری کشور که به‌عنوان نماینده رسمی جمهوری اسلامی ایران در هشتمین نشست کمیته کاهش خطر بلایای کمیسیون اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد برای آسیا و اقیانوسیه (اسکاپ) در بانکوک شرکت کرده بود، با تعدادی از مقام‌های عالی‌رتبه سازمان ملل متحد دیدار و گفت‌وگو کرد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85185852/%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%86%D9%82%D8%B4%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%B1%DA%A9%D9%84-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%84%D9%84-%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF-%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1منبع: https://www.irna.ir/news/85185852/%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%86%D9%82%D8%B4%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%B1%DA%A9%D9%84-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%84%D9%84-%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF-%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1