رادار تنگ ریز توسط متخصصان ایرانی بومی شد

رادار تنگ ریز توسط متخصصان ایرانی بومی شد
تهران- مجله خبری راه و ساختمان- سرپرست شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران گفت: رادار تنگ ریز با یک اقدام جهادی و به دست متخصصان ایرانی بومی سازی شد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85392807/%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%86%DA%AF-%D8%B1%DB%8C%D8%B2-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D9%85%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5%D8%A7%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D9%88%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D8%AF

  تبدیل وضعیت نیروهای سازمان هواپیمایی کشوری به کمیسیون تلفیق ارجاع شد