رانندگان از ازدحام بی‌اثر در ورودی کندوان خودداری کنند

رانندگان از ازدحام بی‌اثر در ورودی کندوان خودداری کنند
نوشهر – مجله خبری راه و ساختمان- فرمانده پلیس راه کندوان گفت: کاربران جاده ای تا ایمن سازی کامل کندوان از تردد بی اثر و ازدحام در ورودی های این محور خودداری کنند.

منبع: https://www.irna.ir/news/85136774/%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D8%AD%D8%A7%D9%85-%D8%A8%DB%8C-%D8%A7%D8%AB%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF