رانندگان ناوگان حمل و نقل مواد معدنی ملزم به دریافت بارنامه هستند

رانندگان ناوگان حمل و نقل مواد معدنی ملزم به دریافت بارنامه هستند
بوشهر – مجله خبری راه و ساختمان – معاون اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان بوشهر گفت: رانندگان ناوگان حمل و نقل مواد معدنی که نسبت به جابه‌جایی بار در مسیرهای مواصلاتی استان اقدام می‌کنند، ملزم به دریافت بارنامه و کارت هوشمند هستند.

منبع: https://www.irna.ir/news/85145011/%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%A7%D9%88%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AD%D9%85%D9%84-%D9%88-%D9%86%D9%82%D9%84-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%86%DB%8C-%D9%85%D9%84%D8%B2%D9%85-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AFمنبع: https://www.irna.ir/news/85145011/%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%A7%D9%88%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AD%D9%85%D9%84-%D9%88-%D9%86%D9%82%D9%84-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%86%DB%8C-%D9%85%D9%84%D8%B2%D9%85-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF