راه‌آهن توانمند یکی از عناصر ایران قدرتمند است 

راه‌آهن توانمند یکی از عناصر ایران قدرتمند است 
تهران- مجله خبری راه و ساختمان- معاون وزیر راه و شهرسازی با اعلام شعار جدید «راه آهن توانمند، ایران قدرتمند»، بر افزایش ایمنی در سیر و حرکت قطارها تاکید کرد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85312624/%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A2%D9%87%D9%86-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%85%D9%86%D8%AF-%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%B9%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%AA%D9%85%D9%86%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

  جاده هراز مسدود شد