راه‌آهن خاوران به عنوان سبزترین محور ریلی کشور روز پنج شنبه افتتاح می‌شود

راه‌آهن خاوران به عنوان سبزترین محور ریلی کشور روز پنج شنبه افتتاح می‌شود
تهران- مجله خبری راه و ساختمان- معاون وزیر راه و شهرسازی از افتتاح راه‌آهن بستان آباد- خاوران به ارزش روز ۶۰ هزار میلیارد ریال در روز پنج شنبه خبر داد و گفت: مسافت ریلی میان تهران و تبریز با افتتاح این خط ریلی ۱۱۴ کیلومتر و زمان سفر ۴ ساعت کاهش می‌یابد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85131835/%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A2%D9%87%D9%86-%D8%AE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%B9%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%A8%D8%B2%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%AD%D9%88%D8%B1-%D8%B1%DB%8C%D9%84%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%BE%D9%86%D8%AC-%D8%B4%D9%86%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%ADمنبع: https://www.irna.ir/news/85131835/%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A2%D9%87%D9%86-%D8%AE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%B9%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%A8%D8%B2%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%AD%D9%88%D8%B1-%D8%B1%DB%8C%D9%84%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%BE%D9%86%D8%AC-%D8%B4%D9%86%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD