راه‌آهن همدان- سنندج تا اواخر مهر امسال افتتاح می‌شود

راه‌آهن همدان- سنندج تا اواخر مهر امسال افتتاح می‌شود
تهران- مجله خبری راه و ساختمان- معاون ساخت و توسعه راه آهن، بنادر و فرودگاه‌های شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور گفت: در صورت تامین اعتبار برای تکمیل راه آهن همدان- سنندج تا اواخر مهر امسال ۲۴‌امین مرکز استان کشور به شبکه ریلی متصل می‌شود.

منبع: https://www.irna.ir/news/85225425/%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A2%D9%87%D9%86-%D9%87%D9%85%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%86%D9%86%D8%AF%D8%AC-%D8%AA%D8%A7-%D8%A7%D9%88%D8%A7%D8%AE%D8%B1-%D9%85%D9%87%D8%B1-%D8%A7%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AFمنبع: https://www.irna.ir/news/85225425/%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A2%D9%87%D9%86-%D9%87%D9%85%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%86%D9%86%D8%AF%D8%AC-%D8%AA%D8%A7-%D8%A7%D9%88%D8%A7%D8%AE%D8%B1-%D9%85%D9%87%D8%B1-%D8%A7%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF