راه‌اندازی حلقه‌های میانی برای تشویق نوسازی در ۱۲ شهر و ۴۸ محله بوشهر

راه‌اندازی حلقه‌های میانی برای تشویق نوسازی در ۱۲ شهر و ۴۸ محله بوشهر
تهران- مجله خبری راه و ساختمان- مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران با اعلام اینکه حلقه‌های میانی برای ترغیب مردم به نوسازی در ۱۲ شهر و ۴۸ محله بوشهر راه اندازی شده است، از به‌سازی و آسفالت ۸۰ درصد محله‌های هدف بازآفرینی این شهر خبر داد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85406529/%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AD%D9%84%D9%82%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%B4%D9%88%DB%8C%D9%82-%D9%86%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DB%B1%DB%B2-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D9%88-%DB%B4%DB%B8-%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%87