راه‌اندازی خط مسافری دریایی ایران- عراق ویژه زائران اربعین حسینی

راه‌اندازی خط مسافری دریایی ایران- عراق ویژه زائران اربعین حسینی
تهران- مجله خبری راه و ساختمان- مدیرکل امور دریایی سازمان بنادر و دریانوردی از راه‌اندازی خط مسافری دریایی ایران-عراق ویژه زائران اربعین حسینی خبر داد و اعلام کرد: امکان انجام ۲۰ سفر دریایی برای زائران اربعین از طریق سه فروند شناور به صورت روزانه فراهم شده است.

منبع: https://www.irna.ir/news/85209162/%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AE%D8%B7-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%81%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87-%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B9%DB%8C%D9%86-%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86%DB%8C

  راه‌آهن تهران بیش از ۲ میلیون مسافر جابه‌جا کرد