راه‌اندازی قطاری مسافری خاش – زاهدان و بالعکس

راه‌اندازی قطاری مسافری خاش - زاهدان و بالعکس
تهران- مجله خبری راه و ساختمان- معاون وزیر راه از راه‌اندازی قطار مسافری خاش- زاهدان و برعکس به صورت روزانه از صبح روز سه‌شنبه (۲۳ خرداد) خبر داد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85138165/%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%81%D8%B1%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D8%B4-%D8%B2%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B9%DA%A9%D8%B3منبع: https://www.irna.ir/news/85138165/%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%81%D8%B1%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D8%B4-%D8%B2%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B9%DA%A9%D8%B3