راهداری ایلام: ساخت ۶ هزار متر سایبان در مرز مهران در دست اجراست

راهداری ایلام: ساخت ۶ هزار متر سایبان در مرز مهران در دست اجراست
ایلام – مجله خبری راه و ساختمان – معاون راهداری و حمل و نقل جاده ای ایلام با اعلام اینکه کار ساخت و نصب ۶ هزار متر سایبان در مرز مهران در حال اجراست، گفت: این طرح اکنون ۵۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85141075/%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%DB%B6-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%AA%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B1%D8%B2-%D9%85%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%AAمنبع: https://www.irna.ir/news/85141075/%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%DB%B6-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%AA%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B1%D8%B2-%D9%85%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%AA