راه آهن خراسان جنوبی؛ رویایی که رنگ واقعیت گرفت

راه آهن خراسان جنوبی؛ رویایی که رنگ واقعیت گرفت
بیرجند – مجله خبری راه و ساختمان – ساخت راه‌ آهن خراسان جنوبی برای اتصال مرکز استان به ریل سراسری، مطالبه دیرینه مردم بوده که با گره‌گشایی از این طرح زیربنایی در دولت سیزدهم رنگ واقعیت به خود گرفته و قرار است با حضور رئیس جمهور عملیات اجرایی آن به طور رسمی آغاز شود.

منبع: https://www.irna.ir/news/85220776/%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A2%D9%87%D9%86-%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%B1%D9%86%DA%AF-%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA