راه آهن خراسان جنوبی در شمار طرح‌های اولویت‌دار است

راه آهن خراسان جنوبی در شمار طرح‌های اولویت‌دار است
بیرجند – مجله خبری راه و ساختمان – استاندار خراسان جنوبی گفت: طرح ساخت راه آهن زاهدان – بیرجند – مشهد، جزو پنج طرح زیرساختی مهم و اولویت‌دار وزارت راه و شهرسازی است.

منبع: https://www.irna.ir/news/85186280/%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A2%D9%87%D9%86-%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%88%D9%84%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AAمنبع: https://www.irna.ir/news/85186280/%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A2%D9%87%D9%86-%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%88%D9%84%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA