راه و شهرسازی کرمانشاه آمادگی ساخت مسکن برای همه متقاضیان واجد شرایط را دارد


کرمانشاه- مجله خبری راه و ساختمان- مدیرکل راه و شهرسازی استان کرمانشاه از آمادگی این اداره کل برای ساخت مسکن برای همه متقاضیان واجد شرایط در استان خبر داد و گفت: وزارت راه و شهرسازی برای تحقق اهداف طرح نهضت ملی مسکن بسیج شده است.منبع
  تورم انتظاری سال آینده مبنای افزایش مزد است