رایزنی استاندار لرستان با معاون وزیر راه برای تامین اعتبار طرح های راهسازی

رایزنی استاندار لرستان با معاون وزیر راه برای تامین اعتبار طرح های راهسازی
خرم آباد – مجله خبری راه و ساختمان – استاندار لرستان بر تامین اعتبار طرح های در دست اجرای حوزه راهسازی و حمل و نقل جاده‌ای استان تاکید کرد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85246241/%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%84%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%B7%D8%B1%D8%AD