رزمایش ترکیبی پدافند غیرعامل و مدیریت بحران در بندرامیرآباد برگزار شد

موسی پور در ادامه ، اجرای طرح تفصیلی مدیریت بحران و پدافند غیرعامل اداره کل بندرامیرآباد ، بهره گیری از تفاهم نامه همکاری در شرایط اضطراری با صنایع همجوار پسکرانه شرقی دریای خزر ، ارتقاء سطح همکاری بین ارگان ها و نهادها به منظور استفاده بهینه از امکانات ، اجرای الزامات و اهداف کنوانسیون ها ، قوانین و مقررات ملی و بین المللی مرتبط ، ارزیابی و حصول اطمینان از آمادگی تیم های عملیاتی ، ارزیابی منابع پشتیبانی کننده عملیات ها در شرایط اضطرار ، بالا بردن سطح آگاهی و آمادگی دریانوردان در زمان مواجهه با سوانح و ارتقاء ایمنی و امنیت دریانوردی و حفاظت از محیط زیست دریایی را بخشی از اهداف برگزاری این مانور عنوان کرد.

رزمایش ترکیبی پدافند غیرعامل و مدیریت بحران در بندرامیرآباد برگزار شد

وی همکاری فی مابین ارگان های دریایی ، عملیاتی و امدادی منطقه و تمرین های دوره ای منسجم را لازمه اجرای عملیات مشترک موفق در مواقع اضطرار عنوان و ضمن مطلوب ارزیابی کردن کیفیت اجرای مانور ترکیبی منطقه ای پدافند غیرعامل و مدیریت بحران در بندرامیرآباد ، از تمامی واحدها اعم از معاونت های دریایی ، بندری ، برنامه ریزی و توسعه منابع ، فنی و مهندسی ، اداره حراست ، روابط عمومی ، یگان حفاظت و سایر دست اندرکاران برگزاری این مانور قدردانی کرد.

انتهای پیام

منبع: https://www.isna.ir/news/1402050402945/%D8%B1%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D8%A8%DB%8C-%D9%BE%D8%AF%D8%A7%D9%81%D9%86%D8%AF-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D9%88-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1

به گزارش ایسنا، محمدعلی موسی پور  امروز در حاشیه این رزمایش که با حضور نمایندگان واحد پدافند غیرعامل و مدیریت بحران سازمان بنادرودریانوردی ، ارزیابان مراکز HSE بنادر کشور و برخی از مدیران صنایع همجوار در محدوده محوطه های بارانداز بندرامیرآباد برگزار شد ، با بیان اینکه مرجع حاکمیت دریایی ایران با بهره گیری از مفاهیم پدافند غیرعامل و مدیریت بحران از طریق اقدامات تخصصی به دنبال افزایش بازدارندگی، کاهش آسیب پذیری ، ارتقاء پایداری ملی و تداوم فعالیت های حیاتی در دریای خزر است، برگزاری این گونه مانورها را سنجشی مناسب در جهت ارزیابی توان تجهیزاتی، ارتباطی و نیروی انسانی موجود در هنگام مواجهه با سوانح و شرایط اضطرار دانست.

  خطوط ترانزیتی ایران باید متنوع شود

وی در ادامه بر آماده سازی همه جانبه در مقابله با تهدیدات دشمن تأکید و نیاز به تفکر استراتژیک و انگیزه وافر برای انجام کار بلند مدت جهت دستیابی به عملکرد مطلوب در این حوزه اشاره و برگزاری مانورهای مختلف در بنادر شمالی را با توجه به استقرار سکوهای اکتشافی در منطقه و تردد کشتی ها با کاربری های متفاوت در دریای خزر جهت ارتباط اقتصادی کشورها و احتمال بروز سوانح و حوادث امنیتی و خرابکارانه و آلودگی محیط زیست دریایی ، امری ضروری برشمرد.

ایسنا/مازندران مدیرکل بندرامیرآباد گفت مانور ترکیبی پدافند غیرعامل و مدیریت بحران با رویکرد پدافند زیستی با هدف ارزیابی توان تجهیزاتی، ارتباطی و نیروی انسانی موجود در هنگام مواجهه با سوانح و شرایط اضطرار در بندرامیرآباد برگزار شد.