رزمایش «طرح اضطراری» در فرودگاه نوشهر اجرا شد

رزمایش «طرح اضطراری» در فرودگاه نوشهر اجرا شد
نوشهر- مجله خبری راه و ساختمان- مدیر فرودگاه نوشهر گفت: رزمایش طرح اضطراری ۲ سالانه فرودگاه با حضور تمام نهادهای عضو ستاد مدیریت بحران نوشهر امروز چهارشنبه برگزار شد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85174794/%D8%B1%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%A7%D8%B6%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%86%D9%88%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7-%D8%B4%D8%AF